W Bułgarii obowiązującą walutą jest lew, 1 lew (BGN) = 100 stotinek, czyli bułgarskich