Bułgaria leżąc na Bałkanach znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego, ciepłego i suchego. Część