Chorwacja jest krajem o bardzo barwnej Historii, z tego też powodu znajduje się tam